Зміна величини імпорту. Розрахунок Грошового мультиплікатора. Сукупні витрати та Гранична схильність до імпортування — Stud-Time.ru

З умови відомо, що в деякій країні, економіка якої характеризується, як економіка з неповною зайнятістю, державні витрати збільшуються на 12 млрд. дол. При цьому, гранична схильність до споживання в даній державі становить 0,6, ну а гранична схильність до імпортування при тих же умовах дорівнює величині 0,3.

Виходячи з наведених даних, необхідно визначити зміну величини імпорту в аналізованій державі.

Розв’язання:

Для вирішення задачі нам необхідно буде визначити, чому дорівнюватиме мультиплікатор. Але спочатку я пропоную вивести формулу для розрахунку самого мультиплікатора. А вона, в свою чергу, буде мати нижченаведений вигляд:

Мультиплікатор = 1 / Гранична схильність до заощадження

Мультиплікатор = 1 / (1 — Гранична схильність до споживання)

або формула може бути записана так:

Мультиплікатор = 1 / MPS = 1 / (1 — MPC), де:

MPS — це гранична схильність до заощадження;

MPC — ну а це гранична схильність до споживання.

Мені слід було б зауважити, що гранична схильність до споживання характеризує ту частку у зміні загального доходу, яка споживається державою. Те ж саме можна сказати і про граничну схильність до заощадження, тільки вона, в свою чергу, характеризує частку зміни загального доходу, яка зберігається. Тепер, знаючи це, ми можемо рухатися далі :).

Ну а ми з вами переходимо до розрахунку мультиплікатора (використовувати будемо другу з двох вищенаведених формул), так як нам відома величина граничної схильності до споживання:

Мультиплікатор = 1 / (1 — Гранична схильність до споживання)

звідси:

Мультиплікатор = 1 / (1 — 0,6) = 1 / 0,4 = 2,5

Отже, ми можемо сказати, що зростання державних витрат на 12 млрд. дол. призведе до збільшення сукупних витрат (ΔY) країни на 30 млрд. дол. А ось, як це було розраховано:

ΔY = Сукупні витрати = Державні витрати × Мультиплікатор

ось вам і сума:

Сукупні витрати = 12 × 2,5 = 30 млрд. дол.

Ще потрібно сказати, що гранична схильність до імпортування буде показувати нам, наскільки зміниться сума імпорту (ΔIM), якщо сукупний випуск (ΔY) зміниться на 1 дол., тобто:

Гранична схильність до імпортування = Зміна величини імпорту / Зміна сукупного випуску

або в такому вигляді:

m * = ΔIM / ΔY

З попередньої формули ми запросто можемо вивести нову, для визначення величини імпорту:

Зміна величини імпорту = Гранична схильність до імпортування × Сукупні витрати

або, вона матиме інший розрахунковий вигляд:

ΔIM = (m *) × ΔY

звідси, отримаємо:

Збільшення величини імпорту = 0,3 × 30 = 9 млрд. дол.

Related Posts