Визначення зростання продуктивності праці на підприємстві у відсотковому вираженні | Stud-Time.ru

Необхідно розрахувати, на скільки відсотків може зрости продуктивність праці на підприємстві в результаті вдосконалення використання робочого часу співробітників в тому випадку, якщо в серпні тривалість дійсного фонду часу роботи 1 робітника дорівнювала 172 години, а у вересні після впровадження низки заходів було заплановано збільшити дійсний фонд часу на 6 годин.

Розв’язання:

Для того щоб визначити відсоток збільшення продуктивності праці на аналізованому підприємстві, нам необхідно використовувати нижченаведену формулу такого вигляду:

Зростання продуктивності праці = [(Дійсний фонд часу + Збільшення дійсного фонду часу) / Дійсний фонд часу] × 100 — 100

отже, отримуємо:

Зростання продуктивності праці = [(172 + 6) / 172] × 100 — 100 = 3,49%

Related Posts