Визначення зміни сукупного попиту при збільшенні обсягу державних закупівель та скороченні трансфертних платежів | Stud-Time.ru

Необхідно визначити, наскільки зміниться (зросте чи знизиться) сукупний попит, якщо відомо, що аналізована держава планує збільшити обсяг державних закупівель на 6,4 млрд. дол., а також зазначено що відбудеться скорочення трансфертних платежів, а саме на суму розміром в 4 млрд. дол. Ще сказано, що гранична схильність до заощадження становить 0,23.

Розв’язання:

1. Перш за все, нам з вами вкрай необхідно визначити, чому дорівнюватиме мультиплікатор, і для цього ми будемо використовувати таку розрахункову формулу:

Мультиплікатор = 1 / Гранична схильність до заощадження

Мультиплікатор = 1 / (1 — Гранична схильність до споживання)

або так:

Мультиплікатор = 1 / MPS = 1 / (1 — MPC)

MPS — це гранична схильність до заощадження;

MPC — ну а це гранична схильність до споживання в країні.

Ну, власне, тепер ми з вами можемо провести і сам розрахунок мультиплікатора (перша розрахункова формула), так як нам відома (з умови задачі) гранична норма заощадження:

Мультиплікатор = 1 / MPS = 1 / 0,23 = 4,35

2. Ну а сукупна зміна величини державних закупівель, а також сума виплати трансфертних платежів відповідно будуть рівні нижчеподаній сумі:

6,4 — 4 = 2,4 млрд. дол.

3. А ось тепер ми з вами запросто визначимо кінцевий показник, розрахунок якого від нас вимагає дана задача. Здійснювати розрахунок ми будемо так, як показано нижче:

Сукупний попит = Державні закупівлі та трансфертні платежі × Мультиплікатор

з розрахунку ми отримаємо таку суму:

Зростання сукупного попиту = 2,4 × 4,35 = 10,44 млрд. дол.

Related Posts