Визначення заробітної плати працівника підприємства за одну відпрацьовану зміну, а також відрядної розцінки по кожній окремо взятій виробничій операції | Stud-Time.ru

Нам відомо, що фрезерувальник обслуговує два виробничих верстата на підприємстві.

На підставі наданих нижче даних, необхідно визначити змінну заробітну плату працівника підприємства, якщо всі роботи фрезерувальника тарифікуються по ІІІ розряду:

тривалість робочого часу (однієї робочої зміни) становить 8 годин;

— одна робоча зміна на 1-му верстаті виробничого підприємства:

обсяг виробництва продукції (деталей) — 44 штуки;

норма часу на виробництво деталі — 9,1 хвилин.

— одна робоча зміна на 2-му верстаті виробничого підприємства:

обсяг виробництва продукції (деталей) — 52 штуки;

норма часу на виробництво деталі — 7,6 хвилин.

годинна тарифна ставка становить 14,05 дол. / на годину.

Розв’язання:

1. Друзі мої, давайте ми з вами зараз спробуємо визначити відрядні розцінки по кожній окремо взятій операції, яка включена в групу багатоверстатного обслуговування:

Відрядна розцінка = (Годинна тарифна ставка × Норма часу на виготовлення деталі) / (Кількість верстатів на підприємстві × Обсяг виробництва продукції 1 верстат)

Відрядна розцінка = (14,05 × 9,1) / (2 × 44) = 127,86 / 88 = 1,45 дол.

Відрядна розцінка = (14,05 × 7,6) / (2 × 44) = 106,78 / 88 = 1,21 дол.

2. Ну а на другому і останньому кроці ми з вами розрахуємо величину заробітної плати фрезерувальника-багатоверстатника за одну робочу зміну. Робиться це в такий спосіб:

Заробітна плата працівника = Відрядна розцінка × Обсяг виробництва продукції

отже, отримаємо такий результат:

Заробітна плата працівника = 1,45 × 44 + 1,21 × 52 = 63,80 + 62,92 = 126,72 дол. / зміна

Related Posts