Визначення заробітної плати працівника підприємства при використанні індивідуального коефіцієнта | Stud-Time.ru

Виходячи з наведених нижче даних, необхідно визначити, чому дорівнюватиме заробітна плата працівника підприємства, а саме верстатника, який відноситься до II групи за кваліфікацією з оплати праці на даному виробничому підприємстві:

фонд оплати праці на підприємстві за розрахунковий рік склав 9400 тис. дол.;

сума індивідуальних коефіцієнтів всіх працівників дорівнює 5200;

— даний верстатник відпрацював 75% планового фонду часу.

Розв’язання:

1. Отже, друзі мої, давайте, перш за все, ми з вами визначимо значення індивідуального коефіцієнта нашого верстатника, виходячи із середнього значення співвідношень оплати праці (тобто візьмемо інтервал: 1, 4 … 2, 4 ), ну а середнє значення, відповідно, складе 1,9 — це і є індивідуальний коефіцієнт.

2. Тепер, коли нам відомий необхідний коефіцієнт, ми сміливо можемо переходити до визначення заробітної плати верстатника виробничого підприємства, тобто:

Розрахункова заробітна плата працівника = (Індивідуальний коефіцієнт × Фонд оплати праці) / Сума індивідуальних коефіцієнтів

отже, ми отримаємо:

Розрахункова заробітна плата працівника = (1,9 × 9400000) / 5200 = 3434,61 дол.

3. Враховуючи той факт, що наш верстатник відпрацював лише 75% належного часу, його заробітна плата, відповідно, знизиться і складе таку величину:

Заробітна плата працівника = Розрахункова заробітна плата × Відпрацьований час / 100%

сума складе:

Заробітна плата працівника = 3434,61 × 75/100 = 2575,96 дол.

Related Posts