Визначення запланованого приросту продуктивності праці – трудові ресурси і продуктивність праці на підприємстві | Stud-Time.ru

Необхідно провести розрахунок запланованого приросту продуктивності праці на підприємстві після впровадження нової технологічної лінії. А ось і дані для проведення цього розрахунку:

обсяг випуску продукції в базисному році дорівнював сумі в 9400 тис. дол.;

середньорічний виробіток робочих підприємства становить 46 000 дол.;

запланований обсяг випуску продукції збільшиться на 12%;

запланована чисельність робітників складе 220 чоловік.

Розв’язання:

1. Приступимо до рішення задачі і перш за все давайте визначимо, чому буде дорівнювати випуск товарної продукції аналізованим підприємством у планованому періоді:

Обсяг випуску продукції план = Обсяг випуску продукції × 112% / 100

отже, сума складе:

Обсяг випуску продукції план = 9400 × 112 / 100 = 9400 × 1,12 = 10 528 тис. дол.

2. Рухаємося далі і на цьому етапі рішення ми розрахуємо, скільки складе середньорічна продуктивність праці одного робочого цього підприємства в плановому періоді:

Середньорічна продуктивність праці план = Обсяг випуску продукції план / Запланована чисельність робітників підприємства

отримуємо цифру:

Середньорічна продуктивність праці план = 10 528 000 / 220 = 47 854,55 дол.

3. Ось ми і підійшли до фінішу в вирішенні нашого завдання, і тепер нам залишилося розрахувати тільки величину запланованого приросту продуктивності праці на підприємстві:

Приріст продуктивності праці = [(Середньорічна продуктивність праці план – Середньорічний виробіток працівників) / Середньорічний виробіток працівників] × 100%

рахуємо та отримуємо такий результат:

Приріст продуктивності праці = [(47 854,55 – 46 000) / 46 000] × 100 = 4,03%

Related Posts