Визначення запланованого прибутку підприємства (прибутку від реалізації продукції), а також приросту прибутку підприємства в порівнянні з попереднім періодом | Stud-Time.ru

Потрібно розрахувати, скільки складе прибуток від реалізації продукції, який отримає виробниче підприємство в запланованому році, а також потрібно розрахувати приріст прибутку в порівнянні з попереднім періодом, виходячи з наведених даних:

обсяг випуску продукції дорівнює 440 тис. штук;

ціна одиниці продукції на підприємстві становить 670 дол.;

постійні витрати на виробництво товарної продукції — 2070000 тис. дол.;

змінні витрати на одиницю продукції, пов’язані з процесом виробництва, рівні 420 дол.

Також зазначено, що в запланованому періоді аналізоване підприємство має намір збільшити свій прибуток від реалізації продукції на 18%.

Розв’язання:

1. Отже, друзі, спочатку пропоную розрахувати суму виручки від реалізації товарної продукції, яку отримало підприємство в звітному (попередньому) періоді:

Виручка від реалізації продукції = Обсяг випуску продукції × Ціна одиниці продукції

Виручка від реалізації продукції = 440 000 × 670 = 294 800 000 дол.

2. Тепер нам необхідно провести розрахунок сукупних витрат підприємства за допомогою застосування наступної розрахункової формули:

Сукупні витрати = Постійні витрати + Змінні витрати

Як ви можете бачити, у нас в умові є величина змінних витрат на одиницю продукції, тому тепер ми дуже легко можемо розрахувати змінні витрати для всієї виготовленої даним підприємством продукції:

Змінні витрати вся продукція = Обсяг випуску продукції × Змінні витрати на одиницю продукції = 440000 × 420 = 184 800 000 дол.

звідси:

Сукупні витрати вся продукція = 2040000 + 184800000 = 186840000 дол.

3. Ну а прибуток від реалізації товарної продукції відповідно була (буде) рівна:

Прибуток підприємства = Виручка від реалізації продукції — Сукупні витрати

А) для звітного (попереднього періоду):

Прибуток від реалізації продукції = 294800000 — 186840000 = 107960000 дол.

Б) для запланованого періоду:

Прибуток від реалізації продукції = Прибуток підприємства звітний період × (1 + Запланований відсоток збільшення прибутку коефіцієнт)

отже:

Прибуток підприємства запланований період = 107960000 × (1 + 0,18) = 127 392 800 дол.

4. І ось вже ми розраховуємо наш останній показник за допомогою наступної формули:

А) Приріст прибутку АБСОЛЮТНИЙ = Прибуток підприємства запланований період — Прибуток підприємства звітний період

розрахунок:

Приріст прибутку = 127392800 — 107960000 = 19432800 дол.

Б) Приріст прибутку ВІДНОСНИЙ = (Прибуток підприємства запланований період / Прибуток підприємства звітний період) × 100% — 100

звідси:

Приріст прибутку = (127392800 / 107960000) × 100 — 100 = 18%

Related Posts