Визначення запланованого обсягу реалізації продукції товарного підприємства | Stud-Time.ru

Нижче наведені розрахункові дані по виробничій та господарській діяльності деякого товарного підприємства, на підставі котрих нам необхідно розрахувати запланований обсяг реалізації продукції за один звітний рік. Дані для проведення розрахунків:

1. річний обсяг випуску продукції (натуральне вираження):

— продукція А — 10400 штук;

— продукція Б —  14300 штук;

— продукція В —  12000 штук.

2. вартість одиниці продукції, вироблена працівниками підприємства:

— продукція А —   20 дол.;

— продукція Б — 740 дол.;

— продукція В — 690 дол.

3. залишки готової продукції, яка на початок запланованого року знаходиться на складі аналізованого підприємства, рівні 9450 тис. дол.;

4. вартість готової продукції, яку виробниче це підприємство вже відвантажило кінцевому споживачеві, але даний споживач у звітному періоді ще не здійснив оплату за продукцію (борг переноситься на запланований період), становить 8300 тис. дол.;

5. залишки нереалізованої продукції на кінець звітного періоду складають 6000 тис. дол.

Розв’язання:

Друзі, ми з вами дуже просто можемо визначити, чому дорівнюватиме обсяг реалізованої підприємством продукції за формулою, яка наведена трохи нижче:

Обсяг реалізації продукції = Вартість одиниці продукції × Обсяг випуску продукції) + (Залишки готової продукції початок періоду + Вартість готової продукції відвантажена покупцеві) — Залишки нереалізованої продукції кінець періоду

звідси (у першій дужці у нас йде підсумовування різних видів продукції):

Обсяг реалізації продукції = (20 × 10 400 + 740 × 14 300 + 690 × 12000) + (9450 + 8300) — 6000 = 208 000 + 10582000 + 8280000 + 17750 — 6000 = 19081750 дол. = 19 млн. дол.

Related Posts