Визначення загальної заробітної плати працівника підприємства, норми виробітку, а також кількості продукції | Stud-Time.ru

На підставі тих даних, які наведені трохи нижче, необхідно визначити, чому дорівнюватиме загальна заробітна плата працівника підприємства, який виробляє товарну продукцію:

норма часу на виробництво одиниці товарної продукції складає 0,8 годин;

розцінка на одиницю роботи на підприємстві складає 12,9 дол. / штука;

прогресивні доплати працівнику — 114% від виконання всіх норм;

— при виготовленні понад норму ціна праці зростає в 1,3 рази;

кількість відпрацьованих змін становить 20 змін;

тривалість робочого часу дорівнює 8 годин;

обсяг випуску продукції рівний 210 шт.

Розв’язання:

1. В самому початку нашого рішення я пропоную визначити, скільки складе фактичне виконання норм праці на аналізованому нами виробничому підприємстві:

Виконання норм праці = ((Обсяг випуску продукції × Норма часу на виробництво) / (Кількість відпрацьованих змін × Тривалість робочого часу)) × 100%

відсоток дорівнюватиме:

Виконання норм праці = ((240 × 0,8) / (20 × 8)) × 100 = (192 / 160) × 100 = 120%

2. Далі ми зробимо розрахунок кількості продукції, оплачуваної за простими розцінками, тобто:

Кількість продукції = (Кількість відпрацьованих змін × Тривалість робочого часу) / Норма часу на виробництво продукції

звідси, отримуємо:

Кількість продукції = (20 × 8) / 0,8 = 200 штук

Початкова норма = Кількість продукції × Прогресивні доплати працівнику / 100

Початкова норма = 200 × 114 / 100 = 228 штук

3. Ну а на цьому етапі ми з вами повинні, саме просто зобов’язані, визначити підвищену розцінку:

Розцінка на одиницю роботи підвищена = Розцінка на одиницю роботи × Праця понад норму

отже, ми отримаємо:

Розцінка на одиницю роботи підвищена = 12,9 × 1,3 = 16,77 дол. / штука

4. Ось практично і все, друзі мої. Нам з вами залишилося тільки розрахувати ту саму величину загальної заробітної плати, яку повинен отримати працівник за виконану ним роботу:

Заробітна плата працівника = Розцінка на одиницю роботи × Початкова норма + Розцінка на одиницю роботи підвищена × (Обсяг випуску продукції — Початкова норма)

результат у наявності:

Заробітна плата працівника = 12,9 × 228 + 16,77 × (240 — 228) = 2941,2 + 201,24 = 3142,44 дол.

Related Posts