Визначення загальної рентабельності підприємства, чистого прибутку підприємства, а також суми основних і оборотних фондів | Stud-Time.ru

Виходячи з даних, необхідно визначити, чому дорівнюватиме загальна рентабельність підприємства, а також обчислити розмір розрахункової рентабельності аналізованого виробничого підприємства (слід зауважити, що розрахунок відбувається в кінці звітного періоду):

Показники діяльності підприємства

Сума

1. Обсяг виробництва та реалізації продукції, тис. дол.

1340

2. Собівартість реалізованої продукції підприємства, тис. дол.

902

3. Прибуток від реалізації та надання додаткових послуг, тис. дол.

178,4

4. Прибуток підприємства від операцій, не пов’язаних з реалізацією, тис. дол.:

А) підприємством були виплачені визначені штрафи та пеня

26,0

Б) з аналізованого підприємства була стягнута деяка сума штрафу

28,4

5. Середньорічна вартість основних фондів виробничого підприємства, тис. дол.

3010

6. Вартість нормованих оборотних коштів цього підприємства, тис. дол.

322

7. Податок на прибуток підприємства з виробництва, відсотки, %

20

8. Плата по кредиту банка, який був виданий, тис. дол.

2,6

Розв’язання :

1. Для старту давайте одним з перших розрахуємо такий показник, як прибуток до оподаткування, так як дана сума нам буде дуже потрібна для проведення подальших розрахунків, отже:

Сума до оподаткування = Обсяг виробництва і реалізації — Собівартість реалізованої продукції + Прибуток від реалізації та надання сторонніх послуг — (Штрафи, сплачені підприємством + Пеня)

Сума до оподаткування = 1340 — 902 + 178,4 – (26,0 + 28,4) = 562 тис. дол.

2. Тепер переходимо до розрахунку нашого наступного показника за допомогою використання такої формули:

Чистий прибуток підприємства = Сума до оподаткування — Сума до оподаткування × Податок на прибуток підприємства переводимо в коефіцієнт — Плата за кредитом банків

Чистий прибуток підприємства = 562 — 562 × 0,20 — 2,6 = 562 – 112,4 – 2,6 = 447 тис. дол.

3. Далі, нам слід визначити наступний показник, що характеризує діяльність нашого виробничого підприємства:

Сума основних і обігових фондів = Середньорічна вартість основних фондів + Вартість нормованих оборотних коштів

звідси:

Сума основних і обігових фондів = 3010 + 322 = 3332 тис. дол.

4. Загальна рентабельність підприємства = Сума до оподаткування / Сума основних і обігових фондів

Загальна рентабельність підприємства = 562 / 3332 = 0,169 або 16,9%

5. І останній запитуваний показник, який нам потрібно визначити, виходячи з умови задачі, це розрахункова рентабельність, яка визначається за наступною формулою:

Розрахункова рентабельність = Чистий прибуток підприємства / Сума основних і обігових фондів

Розрахункова рентабельність = 447 / 3332 = 0,134 або 13,4%

Related Posts