Визначення загальної премії продавця опціону та загальної премії покупця опціону (інвестора) | Stud-Time.ru

Деякий покупець придбав опціони на продаж 340 акцій, ціна виконавця на які складає 95 дол. за 1 штуку. Також відомо, що поточний курс становить 85 дол., а термін дії контракту складає 4 місяці. Ціна опціону рівна 6-ти доларам.

Необхідно визначити розмір загальної премії продавця опціону та загальну премію покупця опціону.

Розв’язання:

1. Загальна премія продавця опціону складе:

Премія продавця опціону = Кількість акцій на продаж × Ціна опціону

П продавця опціону = N / P, де:

П – розмір загальної премії продавця опціону, у доларах;

N – кількість акцій на продаж, штук;

P – ціна опціону, дол.

звідси:

П продавця = 340 × 6 = 2040 дол.

2. Ну а загальна премія покупця опціону відповідно дорівнюватиме:

Премія покупця опціону = (Ціна опціону × Кількість місяців контракту + Поточний курс – Ціна виконавця) × Кількість акцій – Загальна премія продавця опціону

П покупця опціону = (P × М + ПК — Pвиконавця) × N – П продавця опціону, де:

P – ціна опціону, у доларах;

М – період дії контракту, місяців;

ПК – поточний курс, у доларах;

Pвиконавця – ціна виконавця, доларів;

N – кількість акцій на продаж, штук;

П продавця опціону – розмір загальної премії продавця опціону,  у доларах.

звідси:

П покупця опціону = (6 × 4 + 85 – 95) × 340 — 2040 = 14 × 340 – 2040 = 2720 дол.

Відповідь:

з проведеного розрахунку видно, що загальна премія продавця опціону становитиме 2040 доларів, а загальна премія покупця опціону – 2720 доларів.

Related Posts