Визначення виручки від реалізації продукції, коефіцієнта оборотності, тривалості одного обороту | Stud-Time.ru

Виходячи з перерахованих нижче даних, нам необхідно визначити показники оборотності оборотних коштів за планом і фактично (їх потрібно буде звести в розрахункову таблицю), а ще слід знайти економічний ефект від прискорення оборотності оборотних фондів товарного підприємства:

виручка від реалізації продукції (плановий період) становитиме 640 тис. дол.;

виручка від реалізації продукції у фактичному році збільшилась на 14%;

залишки оборотних коштів (плановий рік) становлять 80 тис. дол.;

оборотність обігових коштів за фактом збільшилась на 6 днів.

Розв’язання:

Для початку я пропоную, щоб ми з вами разом побудували ту саму розрахункову таблицю, яку від нас вимагає умова задачі та в яку будемо вносити величини, отримані внаслідок зроблених розрахунків:

Показники діяльності

План

Факт

1. Виручка від реалізації продукції підприємства, тис. дол.

640

640 × 1,14 = 729,60

2. Залишки оборотних коштів підприємства, тис. дол.

80

729,6 / 20 = 36,48

3. Коефіцієнт оборотності засобів під-ва, одиниці

640 / 80 = 8

80 / 4 = 20

4. Тривалість одного обороту, кількість днів

80 / 8 = 10

10 — 6 = 4

Вітаю вас з успішною побудовою розрахункової таблиці (сподіваюся, у вас все вийшло, але якщо ні, то не зневіряйтеся — задавайте питання в коментарях) і тепер ми можемо приступити до наступного і останнього нашого розрахунку, який має приймати такий нижченаведений вигляд, а саме:

Економічний ефект прискорення оборотності ОФ = (-6) × 729,60 / 80 = -54,72 тис. дол.

Related Posts