Визначення виручки від реалізації продукції деякого виробничого підприємства за наведеними в умові даними | Stud-Time.ru

Виходячи з наведених трохи нижче даних, нам необхідно визначити, чому дорівнюватиме виручка від реалізації продукції деякого товарного підприємства в плановому періоді (розрахунковий метод):

обсяг реалізації продукції (плановий рік — відпускні ціни) дорівнює 2200 млн. дол.;

норми залишків продукції на складі і у відвантаженні (плановий рік) — 3 і 4 дні;

залишки продукції (виробнича собівартість) рівні величині в 14 млн. дол.;

коефіцієнт перерахунку залишків продукції в відпускні ціни — 1,2.

Розв’язання:

Ну що ж, давайте зробимо даний абсолютно нескладний розрахунок, який вимагає від нас завдання:

Виручка від реалізації = 2200 + 14 × 1,2 — 2200 × 7 / 360 = 2200 + 16,8 — 42,78 = 2174,02 млн. дол.

Related Posts