Визначення виробничої потужності товарного підприємства, а також коефіцієнта спряженості виробничих підрозділів | Stud-Time.ru

За деяким механічним заводом відомі наступні дані (наведені у списку нижче), виходячи з яких, необхідно розрахувати, чому буде рівна величина коефіцієнта спряженості цехів, а саме механічного і ливарного. А ось і дані, які слід мати для нашого розрахунку:

1. виробнича потужність по 2-х цехах становить:

— механічний цех — 3600 верстатів;

— ливарний цех — 5200 тон.

2. питомі витрати лиття на один верстат ливарного цеху становлять 1,6 тон.

Розв’язання :

В умові задачі нам сказано, що ми повинні визначити величину деякого коефіцієнта спряженості виробничих підрозділів. Давайте ж зробимо це так, як показано нижче:

К спряженості = М 1 / М 2 × Р питомі, де:

К спряженості — коефіцієнт спряженості виробничих цехів;

М 1, М 2 — відповідно, виробнича потужність ділянок, а також агрегатів (тобто, механічний і ливарний цех — умова задачі), для яких і розраховується даний коефіцієнт спряженості, одиниці, тони;

Р питомі — питомі витрати товарної продукції першого механічного цеху для виробництва товарної продукції другим цехом, тони.

або:

Коефіцієнт спряженості = Виробнича потужність ливарний цех / Виробнича потужність механічний цех × Питомі витрати продукції

отже, сума буде дорівнювати:

Коефіцієнт спряженості = 5200 / (3600 × 1,6) = 5200 / 5760 = 0,90

Загалом, коефіцієнт спряженості виробничих підрозділів (в нашому з вами випадку — це механічний і ливарний цехи) характеризує пропускну здатність виробничих цехів підприємства по відношенню до решти ланок. Якщо цей коефіцієнт дорівнює 0,90 (як в нашому розрахунку), а це менше 1, то це означає, що ливарний цех аналізованого виробничого підприємства є «вузько спеціалізованим».

Related Posts