Визначення виробничої потужності цеху, який спеціалізується на випуску товарної продукції, середньорічної потужності цеху, ну і, звичайно ж, коефіцієнта використання потужності | Stud-Time.ru

Зазначено, що виробнича потужність цеху по виробництву комп’ютерних процесорів на початок звітного року дорівнювала 72 000 процесорів. З 1 березня дане виробниче підприємство ввело в експлуатацію додаткове обладнання, виробнича потужність якого рівна 3100 процесорів, ну а з 1 серпня з процесу виробництва вибуло обладнання, виробнича потужність якого дорівнювала 410 мікропроцесорів для комп’ютера. Також зазначено: підприємство запланувало, що річний обсяг випуску продукції повинен дорівнювати 68 000 комп’ютерних мікропроцесорів.

На підставі даних, які наведені вище, необхідно розрахувати, чому буде дорівнювати середньорічна потужність цеху, а також коефіцієнт використання потужності.

Розв’язання:

1. Ну що ж, давайте приступимо до вирішення даного завдання і, насамперед, ми з вами визначимо, чому дорівнюватиме середньорічна потужність цеху, який спеціалізується на випуску комп’ютерних мікропроцесорів. Робиться це за допомогою використання розрахункової формули, яка показана трохи нижче (два варіанти написання формули):

M = M початок року + (M введення × t введення) / 12 — (M вибуття × t вибуття) / 12, де:

M — середньорічна виробнича потужність підприємства, штук;

M початок року — виробнича потужність на початок звітного періоду, штук;

M введення — виробнича потужність на підприємстві, яка була введена (нове обладнання) протягом звітного періоду, штук;

M вибуття — виробнича потужність (основні фонди), яка виводиться протягом даного звітного року, штук;

t введення — кількість місяців експлуатації введених основних фондів, штук;

t вибуття — кількість місяців до вибуття виробничої потужності до кінця звітного періоду, штук.

або так:

Середньорічна потужність цеху виробництво продукції = Виробнича потужність основний цех + (Виробнича потужність додаткове обладнання × Кількість місяців до кінця року) / 12 місяців — (Виробнича потужність обладнання, яке вибуло × Кількість місяців до кінця року) / 12 місяців

отже:

Середньорічна потужність цеху виробництво продукції = 72 000 + (3100 × 10) / 12 — (410 — 5) / 12 = 72 000 + 2 583 — 405 = 74 178 одиниць мікропроцесорів

2. Після проведення першого розрахунку, ми переходимо до другого, і визначаємо коефіцієнт, величину якого від нас вимагає умова нашого завдання:

К використання потужності = N фактичний / М, де:

К використання потужності — коефіцієнт використання виробничої потужності;

N фактичний — фактичний обсяг випуску продукції підприємством, штук;

М — середньорічна виробнича потужність товарного підприємства, штук.

або:

Коефіцієнт використання потужності = Запланований обсяг випуску продукції / Середньорічна потужність цеху з виробництва процесорів

звідси, показник дорівнюватиме:

Коефіцієнт використання потужності = 68000 / 74178 = 0,92

Також мені слід було б сказати, що коефіцієнт використання потужності характеризує ступінь використання виробничої потужності на підприємстві, яке спеціалізується на випуску товарної продукції.

Related Posts