Визначення величини відпускної ціни продукції, випущеної товарним підприємством, а також розрахунок прибутку підприємства від реалізації продукції | Stud-Time.ru

Виходячи з нечисленних даних, які наведені в списку нижче, необхідно визначити величину такого показника, як відпускна ціна товару, виробленого деяким виробничим підприємством країни:

виробнича собівартість продукції становить величину в розмірі 96 000 дол.;

комерційні витрати аналізованого виробничого підприємства рівні 5%;

рентабельність продукції, випущеної цим підприємством — 20%;

ставка ПДВ (податок на додану вартість) становить 18%.

Розв’язання:

1. Приступаємо до першого розрахунку, який покаже нам суму комерційних витрат підприємства:

Комерційні витрати виробничого підприємства = 96 000 × 0,05 = 4800 дол.

2. Тепер, коли нам відомий результат першого розрахунку, ми можемо переходити до другого:

Повна собівартість продукції фірми = 96 000 + 4 800 = 100 800 дол.

3. Ну а прибуток виробничого підприємства може бути розрахований наступним чином:

Прибуток підприємства = (96 000 + 4 800) × 0,20 = 20 160 дол.

4. Рухаємося далі та тепер давайте спробуємо знайти вартість товарної продукції:

Відпускна ціна продукції без ПДВ = 100 800 + 20 160 = 120 960 дол.

5. Для того щоб знайти суму ПДВ нам треба використати таку формулу:

Сума ПДВ = 120 960 × 18 / 100 = 21 772,80 дол.

6. Ми і підійшли до останнього розрахунку, який прийме вигляд:

Відпускна ціна з ПДВ = 120 960 + 21 772,80 = 142 732,80 дол.

Related Posts