Визначення вартості продукції або ціни продукції, яка випускається деякими товарними підприємством | Stud-Time.ru

Нам відомо, що деяке підприємство планує виробити нову продукцію, по якій відомі певні дані. І на підставі цих даних необхідно розрахувати, скільки складе ціна продукції (використовувати метод повних витрат). А ось і самі дані:

собівартість продукції становить 4200 дол.;

рентабельність продукції складає 20%.

Розв’язання:

Розрахувати, чому дорівнюватиме ціна продукції, що випускається на підприємстві, знаючи величини собівартості і рентабельності, дуже просто і для цього існує така формула:

Ціна продукції = Собівартість продукції + Рентабельність продукції коефіцієнт × Собівартість продукції

звідси:

Ціна продукції = 4200 + 0,20 × 4200 = 4200 + 840 = 5040 дол.

Related Posts