Визначення вартості облігації, яка повинна бути відображена в балансі акціонерного товариства | Stud-Time.ru

Відкрите акціонерне товариство придбало облігацію іншого ВАТ за 7600 дол. В умові зазначено, що номінальна вартість цієї самої облігації дорівнює 8350 дол., а термін погашення облігації, придбаної у ВАТ, настане через 3 роки. Ще відомий купон по облігації, що становить 14% річних і він, в свою чергу, виплачується щорічно.

Необхідно розрахувати, яка величина вартості облігації, придбаної акціонерним товариством, буде відображена в балансі покупця через 4 роки.

Розв’язання:

Отже, нам відомо, що погашення даної облігації настає через три роки, отже, дохід по придбаній облігації буде купонним, плюс та сума знижки, яка буде отримана в результаті різниці між номінальною вартістю облігації та вартістю її придбання.

Слід зауважити, що купонний дохід по облігації буде відображатися в прибутку акціонерного товариства.

Знижка по облігації = Номінальна вартість облігації — Вартість придбання облігації

Знижка по облігації = 8350 — 7600 = 750 дол.

Ну а тепер давайте розрахуємо, чому дорівнюватиме вартість облігації, яку нашому акціонерному товариству необхідно відобразити в своєму балансі:

Знижка по облігації / Термін погашення облігації = 750 / 3 роки = 250 дол / 1 рік

Відповідно через 2 роки ця облігація буде коштувати:

Вартість облігації = Вартість придбання облігації + 250 дол. × 4 роки

звідси:

Вартість облігації = 7600 + 250 × 4 = 8600 дол.

Related Posts