Визначення валового національного продукту країни | Stud-Time.ru

Виходячи з даних по діяльності економічних суб’єктів, які наведені нижче, необхідно визначити суму валового національного продукту держави:

заробітна плата працівників дорівнює сумі в 4420 млрд. дол.;

сума премій цим же найманим працівникам дорівнює 600 млрд. дол.;

внески на соціальне страхування становлять 464 млрд. дол.;

— а внески в приватні фонди (пенсійний фонд, фонд медичного обслуговування, а також фонд безробітних) складають 1008 млрд. дол.;

доходи власників некорпоративних підприємств дорівнюють 391 млрд. дол.;

рентні доходи рівнялись 8 млрд. дол.;

нерозподілений прибуток корпорацій складає 307 млрд. дол.;

податок на прибуток — 96 млрд. дол.;

дивіденди рівні 99 млрд. дол.;

чистий відсоток становить величину в 501 млрд. дол.;

амортизаційні відрахування склали 72 млрд. дол.;

непрямі податки — 64 млрд. дол.;

— ну і інші виплати дорівнюють 0,9 млрд. дол.

Розв’язання:

Як написано в назві завдання, розрахунок буде ну дуже простим, тому що нам необхідно підсумувати всі дані, наведені в умові:

Валовий національний продукт = 4420 + 600 + 464 + 1008 + 391 + 8 + 307 + 96 + 99 + 501 + 72 + 64 + 0,9 = 8030,9 млрд. дол.

Related Posts