Визначення валового національного продукту, чистого національного продукту, обсягу валових інвестицій, ну і, звичайно ж, чистих інвестицій | Stud-Time.ru

Є такі дані по завданню (показники наведені в таблиці трохи нижче), виходячи з яких, необхідно розрахувати такі макроекономічні показники, як:

валовий національний продукт;

чистий національний продукт;

валові інвестиції;

чисті інвестиції.

Показники

Сума

1. Вартість будівництва (нове будівництво), тис. дол.

8

2. Вартість обладнання, яке було вироблено, тис. дол.

12

3. Вартість споживчих товарів, які також були вироблені, тис. дол.

200

4. Вартість товарів, які були спожиті населенням, тис. дол.

120

5. Амортизація будівель організації, тис. дол.

14

6. Амортизація устаткування організації, тис. дол.

14

7. Запаси товарів — початок періоду, тис. дол.

48

8. Запаси товарів — кінець періоду, тис. дол.

60

Розв’язання:

1. Думаю, що насамперед ми з вами визначимо величину валового національного продукту, так як ця величина стане в нагоді в проведенні подальших розрахунків, які ми будемо проводити:

Валовий національний продукт = Вартість спожитих товарів + Вартість нового будівництва + Вартість нового обладнання + (Запаси товарів кінець періоду — Запаси товарів початок періоду)

звідси, проводимо розрахунок:

Валовий національний продукт = 120 + 8 + 12 + (60 — 48) = 152 дол.

2. Тепер переходимо до наступного розрахунку при використанні такої розрахункової  формули:

Валові інвестиції = (Запаси товарів кінець періоду — Запаси товарів початок періоду) + Вартість нового будівництва + Вартість нового обладнання

отже маємо:

Валові інвестиції = (60 — 48) + 8 + 12 = 32 дол.

3. Ну а розмір чистого національного продукту буде визначений так, як показано трохи нижче:

Чистий національний продукт = Валовий національний продукт — Амортизація будівель — Амортизація обладнання

розрахунок прийме вигляд:

Чистий національний продукт = 152 — 14 — 14 = 124 дол.

4. Підбираємося до фінішу вирішення нашого завдання та визначаємо останній показник:

Чисті інвестиції = (Запаси кінець періоду — Запаси початок періоду) — Вартість будівництва

наш розрахунок:

Чисті інвестиції = (60 — 48) — 8 = 4 дол.

Related Posts