Визначення такого показника як норма дохідності інвестицій, прибутковість інвестицій та ефективність інвестування в нову технологічну лінію виробничого підприємства | Stud-Time.ru

Відомо, що відкрите акціонерне товариство бажає придбати нову виробничу технологічну лінію. Фактична вартість придбання технологічної лінії становить 2040 дол., а також зазначено, що термін експлуатації цієї лінії становитиме 8 років. Дане акціонерне товариство розрахувало, що впровадження технологічної лінії має збільшити дохід, тобто принести додатковий прибуток в сумі 410 дол. (це сума до сплати податків і зборів). Ставка оподаткування дорівнює 32%. Також зазначено, що норма прибутковості інвестицій до придбання нової виробничо-технологічної лінії нашим відкритим акціонерним товариством дорівнювала 20%.

Чи потрібно інвестувати кошти на впровадження виробничої лінії.

Розв’язання:

Щоб визначити ефективність вкладення коштів (власне інвестицій) у впровадження нової технологічної лінії давайте будемо використовувати наведену нижче формулу:

Прибутковість інвестицій = (Додатковий дохід до сплати податків × (1 – Ставка оподаткування коефіцієнт)) / ((Фактична вартість придбання початок реалізації проекту — Фактична вартість придбання кінець реалізації проекту) / 2)

звідси, отримуємо, що:

Норма прибутковості інвестицій = (410 × (1 — 0,32)) / (2040 — 0) / 2) = 278,8 / 1020 = 0,273

Висновок:

інвестування в нову виробничо-технологічну лінію ефективне, так як норма дохідності інвестицій після придбання лінії дорівнює 0,273 (або 27,3%), а це більше ніж норма прибутковості інвестицій до придбання даної технологічної лінії, яка дорівнює 0,2 (або 20%).

Related Posts