Визначення таких показників, як виручка від реалізації продукції, коефіцієнт оборотності оборотних засобів, тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства | Stud-Time.ru

З умови задачі нам відомо, що виручка від реалізації продукції в плановому році склала 630 млн. дол. У фактичному періоді вона зросла на 18%. В свою чергу залишок оборотних коштів аналізованого підприємства за планом дорівнює сумі в 90 млн. дол. Фактично оборотність оборотних коштів аналізованого виробничого підприємства країни прискорилася на 1 оборот.

На підставі наведених трохи вище розрахункових даних, нам необхідно буде визначити економічний ефект від прискорення оборотності оборотних коштів, а також знайти показники оборотності оборотних коштів (плановий і фактичний показники), які перелічені трохи нижче:

середній залишок оборотних коштів підприємства;

виручка від реалізації товарної продукції;

коефіцієнт оборотності засобів;

тривалість 1 обороту.

Розв’язання:

Перш за все, нам з вами необхідно побудувати розрахункову таблицю, в яку ми будемо заносити дані, отримані в результаті проведення нескладних розрахунків. Вона повинна виглядати таким чином:

Показники діяльності

План

Факт

1. Виручка від реалізації продукції підприємства, тис. дол.

630

630 × 1,18 = 743,40

2. Залишки оборотних коштів підприємства, тис. дол.

90

743,4 / 10,5 = 70,8

3. Коефіцієнт оборотності засобів під-ва, одиниці

630 / 90 = 7

7 + 1,5 = 10,5

4. Тривалість одного обороту, кількість днів

360 / 8 = 45

360 / 10,5 = 34,29

У фіналі вирішення даної невеличкої задачки ми переходимо до розрахунку такого показника, як:

Економічний ефект = (34,29 — 45) × 743,4 / 360 = (- 10,71) × 2,07 = -22,17 млн. дол.

Related Posts