Визначення таких показників ефективності використання основних засобів підприємства, як фондовіддача основних засобів та фондомісткість основних засобів – плановий і фактичний періоди | Stud-Time.ru

З наданих трохи нижче даних, необхідно розрахувати показники ефективності використання основних засобів на товарному підприємстві, як у плановому році, так і фактичному періоді. А ось і дані:

обсяг випуску продукції (планове значення) за рік склав суму в 760 млн. дол.;

фондомісткість основних засобів (планове значення) складає 0,42 дол.;

фактична фондовіддача основних засобів збільшилась на 12%;

середньорічна вартість основних засобів не змінилася.

Розв’язання:

1. Перш за все, ми з вами розрахуємо, чому буде дорівнювати реальна вартість основних фондів:

Вартість основних фондів = Обсяг випуску продукції × Фондомісткість основних засобів

отже, ми отримаємо:

Вартість основних засобів підприємства = 760 × 0,42 = 319,2 млн. дол.

2. Тепер нам потрібно визначити фондовіддачу основних засобів підприємства в плановому році:

Фондовіддача основних засобів за планом = Обсяг випуску продукції / Основні засоби

бачимо, що сума складе:

Фондовіддача основних засобів за планом = 760 / 319,2 = 2,381 дол.

3. Ми рухаємося далі і зараз знаходимо наш попередній показник, а саме його фактичне значення:

Фондовіддача основних фондів фактично = Фондовіддача основних засобів за планом × (1 + Приріст фактичної фондовіддачі основних засобів коефіцієнт)

звідси отримуємо результат:

Фондовіддача основних фондів фактично = 2,381 × (1 + 0,12) = 2,381 × 1,12 = 2,67 дол.

4. Кінцевий показник, який нам з вами необхідно визначити — це фактична фондомісткість, тобто:

Фондомісткість основних засобів фактично = 1 / Фондовіддача основних фондів фактично

беремо калькулятори, і рахуємо:

Фондомісткість основних засобів фактично = 1 / 2,67 = 0,374 дол.

Related Posts