Визначення таких макроекономічних показників як валовий національний продукт, чистий національний продукт країни, обсяг споживання, валові інвестиції, а також чисті інвестиції | Stud-Time.ru

Відомо, що є два товари національного виробництва:

— товар 1 (це споживчий товар);

кількість продукції дорівнює 620 штук;

ціна за одиницю товарної продукції становить 4 дол.

— товар 2 (це засіб виробництва).

кількість виробленої продукції дорівнює 38 штук;

ціна одиниці товару становить 15 дол.

Також зазначено, що на кінець звітного періоду 8 виробничих машин даного підприємства, які виробляють товарну продукцію номер 2, будуть замінені на нові одиниці.

Із запропонованих вище даних, необхідно розрахувати такі показники, як:

валовий національний продукт;

чистий національний продукт;

обсяг споживання в країні;

обсяг валових інвестицій;

— і, звичайно ж, обсяг чистих інвестицій.

Розв’язання:

1. Робимо перший розрахунок, суму якого від нас вимагає завдання, і для цього ми будемо використовувати формулу, яка приведена нижче:

Валовий національний продукт = Кількість продукції товар 1 × Ціна за одиницю товар 1 + Кількість продукції товар 2 × Ціна одиниці товар 2

отже:

Валовий національний продукт = 620 × 4 + 38 × 15 = 2560 + 570 = 3130 дол.

2. На цьому кроці визначаємо наступний макроекономічний показник:

Чистий національний продукт = Валовий національний продукт — Зменшення кількості машин виробництво товару 2 × Ціна одиниці товар 2

ну і отримуємо:

Чистий національний продукт = 3130 — 8 × 15 = 3130 — 120 = 3010 дол.

3. Рухаємося далі і за допомогою наведеної нижче розрахункової формули знаходимо величину споживання в аналізованій країні:

Обсяг споживання = Кількість продукції товар 1 × Ціна за одиницю товар 1

бачимо, що:

Обсяг споживання = 620 × 4 = 2480 дол.

4. Наступний за планом показник, відповідно, складе:

Валові інвестиції = Кількість продукції товар 2 × Ціна одиниці товар 2

звідси маємо:

Валові інвестиції = 38 × 15 = 570 дол.

5. Закінчуємо роботу і знаходимо суму нашого останнього показника:

Чисті інвестиції = Валові інвестиції — Зменшення кількості машин виробництво товару 2 × Ціна одиниці товар 2

відповідно, сума дорівнюватиме:

Чисті інвестиції = 570 — 8 × 15 = 570 — 120 = 450 дол.

Related Posts