Визначення суми за векселем (суми векселя) | Stud-Time.ru

Є вексель, сума якого рівна 34000 дол. Зазначено, що дата погашення цього векселя 14 серпня звітного 2012 року. Також відомо, що цей вексель був врахований банківською установою 8 травня 2012 року — проста облікова ставка рівна 8% річних. Також в умові даної задачі нам зазначено, що тривалість звітного року становить 365 днів.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума за векселем, яка була виплачена, коли банківська установа врахувала даний вексель.

Розв’язання:

1. Спочатку давайте визначимо, скільки має пройти днів з моменту врахування даного векселя банком до дня його погашення. Робимо це за допомогою підсумовування всіх днів цього періоду (всі дані беремо з умови):

Період до дня погашення векселя = 8 днів травня + 30 днів червня + 31 день липня + 14 днів серпня — 1 = 82 дні

2. Ну а тепер, коли ми знаємо період до дня погашення векселя в днях, ми можемо переходити до розрахунку необхідного нам показника, для чого і будемо використовувати нижченаведену формулу:

Сума за векселем після врахування банком = Сума векселя × (1 — Облікова ставка × Період до дня погашення / 365 днів)

або:

Р = S × (l — d × t / K), де:

Р — сума за даним векселем після того, як він був врахований банківською установою, дол.;

S — початкова сума за векселем, дол.;

d — проста облікова ставка відсотка, у вигляді коефіцієнта;

t — період до дня погашення векселя, днів;

K — кількість днів у звітному році, днів.

звідси:

Сума за векселем після врахування банком = 34000 × (1 — 0,08 × 82/365) = 34000 × 0,982 = 33 388 дол.

Related Posts