Визначення суми внеску до банку через деяку кількість днів при нарахуванні простого відсотка | Stud-Time.ru

Деякий вкладник вніс до банку кошти (розмістив в банку заощадження), сума яких становить 5800 грн. Період вкладення становить 140 днів.

Потрібно визначити суму, яка буде повернена вкладнику через 140 днів, якщо по даному вкладу йде нарахування простих відсотків, а процентна ставка становить 11% на рік.

Розв’язання:

Для того, щоб розрахувати суму, яку отримає вкладник через 140 днів після здійснення внеску до банку необхідно використати таку формулу:

Майбутня вартість грошей = Поточна вартість × (1 + Процентна ставка × Кількість днів нарахування простого відсотка / 360 днів)

або:

Pi = P × (1 + r × Т / 360 днів), де:

Pi — майбутня вартість грошей;

P — поточна вартість вкладень;

r – процентна ставка (простий відсоток);

Т — кількість днів, по яким йде нарахування простого відсотка.

звідси:

Pi = 5800 × (1 + 0,11 × 140 / 360) = 5800 × (1 + 0,11 × 0,39) = 5800 × (1 + 1,39) = 5800 × 1,39 = 8062,00 грн.

Відповідь:

з розрахунку видно, що через 140 днів вкладник отримає суму у розмірі 8062,00 грн.

Related Posts