Визначення суми первісного внеску коштів на банківський рахунок | Stud-Time.ru

Комерційний банк країни пропонує 50% річних. Акціонерне товариство «МРІЯ», робить внесок та бажає отримати через 2 роки 156 млн. євро.
Необхідно визначити, яким має бути перший внесок ВАТ «МРІЯ» на рахунок даного банку.

Розв’язання:

Для того, щоб розрахувати розмір першого внесу ВАТ «МРІЯ» необхідно використати наступний нескладний розрахунок (слід сказати, що сума першого внеску буде позначена літерою Р):

Р + Р × 50% + Р × 50% = 156 млн. євро – у відсотках
Р + Р × 0,5 + Р × 0,5 = 156 млн. євро – абсолютні величини (1 + 0,5 + 0,5) × Р = 156 млн. євро 2,0 × Р = 156 млн. євро

Первісний внесок = 78,0 млн. євро

Відповідь:

сума першого внесу, яку необхідно внести ВАТ «МРІЯ» для того, щоб банк отримав через два роки жадані 156 млн. євро, складе 78 млн. євро.

Related Posts