Визначення суми грошових коштів (майбутньої вартості грошей), які були вкладені в банк під відсотки | Stud-Time.ru

З умови відомо, що деяке підприємство відкрило у фінансовій установі (у комерційному банку) амортизаційний рахунок, на який воно збирається вносити грошові кошти в кінці кожного року протягом 3 років. Грошові вкладення підприємства на відкритий рахунок рівні 140 тис. євро. Ставка відсотка за депозитами становить 12% річних.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума вкладення грошових коштів у фінансову установу (це може бути комерційний банк) через 3 років.

Розв’язання:

Для того, щоб визначити суму грошових коштів, яку отримає підприємство через 3 роки (при щорічному нарахуванні відсотків) ми будемо використовувати формулу, яка дає нам можливість розрахувати майбутню вартість грошей, вкладених у фінансову установу:

Майбутня вартість грошей = Первісна вартість вкладень × (1 + Ставка відсотка) Кількість років

або, розрахунок прийме такий вид:

FV = PV × (1 + E) n, де:

FV — це майбутня вартість вкладення, яка буде отримана виробничим підприємством через 3 роки, дол.;

PV — поточна вартість грошових коштів, початковий внесок на рахунок в комерційному банку, дол.;

E — ставка відсотка банку, %;

n — кількість періодів, за якими відбувається нарахування відсотків, років.

підводимо підсумок у розрахунках:

— майбутня вартість грошових коштів 1-й рік = 140 × (1 + 0,12) 3 = 140 × 1,405 = 196,7 дол.

— майбутня вартість грошових коштів 2–й рік = 140 × (1 + 0,12) 2 = 140 × 1,254 = 175,6 дол.

— майбутня вартість грошових коштів 3-й рік = 140 × (1 + 0,12) 1 = 140 × 1,12 = 156,8 дол.

Як ви, звичайно ж, помітили, ступінь йде у зворотному порядку. Це так треба. Просто робіть те, що написано вище і буде вам щастя!

Related Posts