Визначення суми фінансування капітальних вкладень, а саме складання плану з фінансування капітальних вкладень деякого виробничого підприємства | Stud-Time.ru

Нижче перераховані дані, на підставі яких необхідно скласти план фінансування капітальних вкладень (фінансування капітальних вкладень). Ну а ось і самі дані для виконання даного завдання:

обсяг капітальних вкладень дорівнює 56 млн. дол.;

чистий прибуток підприємства становить суму в розмірі 28 млн. дол.;

— частина прибутку підприємства, направляється до фонду накопичень, становить 50%;

фінансування капітальних вкладень з фонду накопичень рівне — 72%;

амортизаційні відрахування треба розрахувати, якщо відомі:

вартість основних фондів складає 360 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань — 6%.

— мобілізація внутрішніх ресурсів підприємства в будівництві дорівнює 2 млн. дол.

Також нам зазначено, що в якості додаткового джерела для даних фінансових капітальних вкладень підприємство може використовувати довгостроковий кредит, взятий в установі банку.

Розв’язання:

1. Друзі, спочатку нам потрібно визначити величину власних коштів підприємства, котрі можуть бути спрямовані на фінансування капітальних вкладень. Робиться це так, як показано трохи нижче:

Власні фінанси = 28 × 0,50 × 0,72 + 360 × 0,06 + 2 = 10,08 + 21,60 + 2 = 33,68 млн. дол.

2. Ну а тепер, знаючи величину власних коштів даного підприємства, ми переходимо до визначення суми кредиту, який буде виданий установою банку для повного фінансування вкладень:

Сума кредиту = Обсяг капітальних вкладень — Власні фінанси підприємства

звідси:

Сума кредиту = 56 — 33,68 = 22,32 млн. дол.

Related Posts