Визначення суми амортизаційних відрахувань (суми амортизації) по основних засобах підприємства, а також розрахунок такого показника, як фондовіддача основних засобів | Stud-Time.ru

Необхідно визначити, скільки складе сума амортизаційних відрахувань по основних фондах деякого виробничого підприємства в запланованому періоді, а також додатково розрахувати, чому дорівнюватиме фондовіддача основних фондів аналізованого підприємства:

вартість основних фондів підприємства на початок планового року — 740 млн. дол.;

— підприємство планує ввести додаткові основні засоби, сума яких становитиме:

— 01.06 — 20 млн. дол.

— 01.09 — 16 млн. дол.

— також дане підприємство виводить з процесу виробництва основні фонди:

— 01.10 — 12 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань по основних засобах рівна 6%;

обсяг випуску продукції в планованому році — 2520 млн. дол.

Розв’язання:

1. Перше, що ми зараз зробимо — це проведемо розрахунок вартості основних виробничих фондів товарного підприємства за тією формулою, яку я збираюся показати вам трохи нижче, тобто:

Вартість основних фондів підприємства = 740 + 20 × 7 / 12 + 16 × 4 / 12 — 12 × 3 / 12

отже, ми отримаємо:

Вартість основних засобів підприємства = 740 + 11,67 + 5,33 — 3 = 754 млн. дол.

2. Йдемо далі і приступаємо до визначення нашого наступного, запитуваного в умові, показника:

Амортизація основних фондів = Вартість основних засобів × Норма амортизації коефіцієнт

звідси бачимо, що:

Сума амортизації за основними засобами = 754 × 0,06 = 45,24 млн. дол.

3. А нам залишилося провести всього один нескладний розрахунок. І давайте ж зробимо це зараз:

Фондовіддача основних засобів = Обсяг випуску продукції / Вартість основних засобів

ну і сума дорівнюватиме:

Фондовіддача основних засобів = 2520 / 754 = 3,34 дол.

Related Posts