Визначення суми амортизації по основних засобах підприємства, а також загальної вартості основних фондів | Stud-Time.ru

Необхідно визначити величину амортизаційних відрахувань на запланований період, якщо по деякому виробничому підприємству нам відомі такі нижченаведені розрахункові дані:

вартість основних фондів підприємства (початок періоду) дорівнює 930 млн. дол.;

— підприємство вводить основні виробничі фонди на таку суму (плановий рік):

—  I квартал — 136 млн. дол.

— II квартал —   32 млн. дол.

— ще з підприємства вибули основні фонди , величина яких склала:

— 01.04 — 28 млн. дол.

— 01.03 — 40 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань дорівнює 10%.

Розв’язання:

1. На першому кроці рішення задачі нам потрібно зробити розрахунок, який показаний трохи нижче:

Основні фонди підприємства = 930 + (136 × 10 / 12) + (32 × 1 / 12) — (28 × 9 / 12) — (40 × 10 / 12) = 930 + 113,33 + 2,67 — 21, 00 — 33,33 = 991,67 млн. дол.

2. Ну а тепер, коли нам з вами відома величина основних фондів аналізованого підприємства, ми запросто зможемо визначити суму амортизаційних відрахувань за цими основними фондами:

Амортизація основних засобів = Основні засоби підприємства × Норма амортизації

вважаємо і отримуємо:

Амортизаційні відрахування = 991,67 × 0,10 = 99,17 млн. дол.

Related Posts