Визначення суми амортизації основних засобів підприємства, суми амортизаційних відрахувань за допомогою використання методу списання вартості | Stud-Time.ru

Потрібно нарахувати річну суму амортизації на основні засоби підприємства — а це автомобіль, за допомогою використання методу списання вартості, якщо ми врахуємо той факт, що списання вартості відбувається пропорційно обсягу робіт. А ось і самі дані по придбаному автомобілю:

— підприємство придбало автомобіль з передбачуваним пробігом 340 тис. км;

вартість основних засобів, відповідно, становить 200 тис. дол.;

— в звітному році пробіг автомобіля склав 30 тис. км.

Розв’язання:

Ну що ж, завдання це зовсім вже просте, тому давайте приступимо до його вирішення, і для цього будемо використовувати формулу для розрахунку амортизаційних відрахувань, яку ви бачите:

Сума амортизаційних відрахувань = Вартість основних засобів × Пробіг придбаного автомобіля передбачуваний / Пробіг автомобіля звітний період (фактичний)

звідси, ми бачимо, що:

Сума амортизаційних відрахувань = 200 × 340 / 30 = 2266,67 тис. дол.

Related Posts