Визначення суми амортизації (амортизаційних відрахувань) за основними засобами підприємства, а також вартості основних фондів цього ж виробничого підприємства | Stud-Time.ru

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума амортизаційних відрахувань (сума амортизації) по основним фондам підприємства у планованому періоді, якщо відомі наступні розрахункові дані:

вартість основних засобів (початок планового періоду) дорівнює 520 млн. дол.;

— ще аналізоване підприємство планує ввести в дію основні фонди на суму:

— 01.10 — 10 млн. дол.

— 01.03 — 12 млн. дол.

— з виробничого підприємства вибули застарілі основні засоби:

— 01.12 — 6 млн. дол.

— 01.07 — 5 млн. дол.

норма амортизації по основних фондах — 12%.

Розв’язання:

1. Перед тим, як приступити до розрахунку нашого головного показника, а саме суми амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондах підприємства, нам треба визначити, скільки складе величина основних виробничих засобів з урахуванням їх руху — надходження і вибуття:

Основні фонди підприємства = 520 + (10 × 3) / 12 + (12 × 10) / 12 — (6 × 1) / 12 — (6 × 2) / 12 = 520 + 2,5 + 10,0 — 0, 5 — 1,0 = 531 млн. дол.

2. Ну а тепер, друзі мої, ми з вами розрахуємо суму амортизації по основних виробничих засобах:

Амортизаційні відрахування = Основні фонди підприємства × Норма амортизації коефіцієнт

звідси отримаємо:

Сума амортизації = 531 × 0,12 = 63,72 млн. дол.

Related Posts