Визначення сукупного нормативу оборотних засобів виробничого підприємства методом коефіцієнтів | Stud-Time.ru

З тих нечисленних даних, які наведені трохи нижче, нам необхідно визначити, чому дорівнюватиме сукупний норматив оборотних коштів аналізованого підприємства. Для цього розрахунку слід використовувати, так званий метод коефіцієнтів. А ось, власне кажучи, і дані для рішення:

норматив оборотних коштів підприємства (звітний рік) — 44 600 тис. дол.;

нормовані оборотні кошти розподілені по наступних двох групах:

— 1-а група — 80%

— 2-а група — 20%

обсяг виробництва продукції в запланованому періоді збільшиться на 8%;

вартість матеріальних ресурсів підприємства збільшиться на 32%;

— планується ріст цін по елементам оборотних коштів на 14%.

Розв’язання:

1. Перший наш розрахунок стосується нормативу оборотних фондів для 1 групи. Формула наступна:

Норматив оборотних коштів 1 група = 44 600 × 0,80 × 1,08 × 1,32 = 38 535,72 тис. дол.

2. Продовжуємо рішення і визначаємо все той же норматив, але тепер вже для другої групи:

Норматив оборотних коштів 2 група = 44 600 × 0,20 × l, 14 = 8 921,14 тис. дол.

3. Ось ми разом підібралися до фінішу і зараз розрахуємо наш сукупний норматив:

Норматив оборотних коштів сукупний = Норматив ОЗ 1 група + Норматив ОЗ 2 група

отже, отримаємо:

Норматив оборотних коштів сукупний = 38 535,72 + 8 921,14 = 47 456,86 тис. дол.

Related Posts