Визначення сукупного нормативу оборотних засобів аналізованого підприємства методом коефіцієнтів | Stud-Time.ru

Необхідно визначити сукупний норматив оборотних коштів виробничого підприємства в плановому періоді, використовуючи для розрахунку метод коефіцієнтів, якщо нам відомі наступні дані:

норматив оборотних коштів підприємства (звітний період) — 56 742 тис. дол.;

нормовані оборотні кошти підприємства розподіляються за групами:

— 1-а група — 60%

— 2-а група — 40%

приріст обсягу виробництва продукції в плановому році — 12%;

— прискорення оборотності оборотних фондів дорівнює 2%.

Розв’язання:

1. Наш з вами перший розрахунок може бути проведений за допомогою використання такої формули:

Норматив оборотних коштів 1 група = 56 742 × 0,6 × 1,12 × 0,98 × 1,09 = 40 731,13 тис. дол.

2. Для другого розрахунку ми будемо використовувати нижченаведену розрахункову формулу:

Норматив оборотних коштів 2 група = 56 742 × 0,4 × 1,09 = 24 739,51 тис. дол.

3. Ну а фінальний показник може бути визначений за допомогою підсумовування величин:

Норматив оборотних коштів сукупний = Норматив ОФ 1 група + Норматив ОФ 2 група

сума складе таку величину:

Норматив оборотних коштів сукупний = 40 731,13 + 24 739,51 = 65 470,64 тис. дол.

Related Posts