Визначення структури особистих наявних доходів | Stud-Time.ru

Беручи до уваги дані, наведені трохи нижче, необхідно визначити, якою буде структура особистих наявних доходів населення аналізованої країни:

особисті наявні доходи дорівнюють 4205 млрд. дол.;

— у той же час, особисті витрати становили 4010 млрд. дол.;

особисті споживчі витрати були рівні 3988 млрд. дол.;

— а величина особистих платежів дорівнює 102 млрд. дол.;

приватні трансферти складають суму в розмірі 1,4 млрд. дол.;

— і останнє, що зазначено, це особисті заощадження, які дорівнюють 160 млрд. дол.

Розв’язання:

1. Отже, друзі, для початку пропоную визначити, чому будуть рівні особисті наявні доходи, за допомогою підсумовування таких показників:

Особисті наявні доходи = Особисті витрати + Особисті заощадження

звідси випливає:

Особисті наявні доходи = 4010 + 160 = 4170 млрд. дол.

2. Рухаємося далі і визначаємо суму особистих витрат. А для розрахунку будемо використовувати таку нижченаведену формулу:

Особисті витрати = Особисті платежі + Особисті споживчі витрати + Приватні трансферти

отже маємо:

Особисті витрати = 102 + 3228 + 1,4 = 3331,4 млрд. дол.

3. У тому випадку, якщо ми приймемо особисті наявні доходи за 100%, то, відповідно, їх структура буде мати наступний вигляд:

— особисті витрати будуть рівні 95,36% (тобто 4010 × 100 / 4205);

— а особисті заощадження складуть 3,8% (= 160 × 100 / 4205).

Related Posts