Визначення строку окупності інвестиційного проекту | Stud-Time.ru

Нам відомо, що є інвестиційний проект, який буде продовжуватися 4 роки та по ньому існують наступні дані: початкові інвестиції в проект рівні 286,0 тис. дол., також дані доходи від проекту по чотирьом рокам. Грошові потоки по рокам відповідно складуть: 84 тис. дол.; 107 тис. дол.; 130 тис. дол.; 148 тис. дол. Ставка дисконту становить 15%.

Необхідно визначити строк окупності цього проекту.

Розв’язання:

Спочатку необхідно зібрати всі дані, які нам надали вище в умові задачі. Для цього давайте побудуємо розрахункову таблицю наступного вигляду:

Рік

Початкові інвестиції, тис. дол. Грошові потоки,   тис. дол. Сума окремо взятого грошового потоку розділена на ставку дисконту,   тис. дол.

Дисконтований грошовий потік за вирахуванням початкових інвестицій,

тис. дол.

0

286,0 -286,0

-286,0

1

84 84 / 1,15 = 73,04

73,04 — 286,0 = -212,96

2

107 107 / 1,15 2 = 81,06

(73,04 + 81,06) — 286,0 = -131,9

3

130 130 / 1,15 3 = 85,53

(73,04 + 81,06 + 85,53) — 286,0 = -46,37

4

148 148 / 1,15 4 = 84,57

(73,04 + 81,06 + 85,53 + 84,57) — 286,0 = 38,2

Ми з Вами провели всі необхідні розрахунки вище в таблиці. З цих розрахунків випливає наступне: даний інвестиційний проект окупиться більше ніж через 3 роки, але менше ніж через 4 роки. Але таку відповідь ми дати не можемо. Тому давайте зараз визначимо точний строк окупності проекту: необхідно скласти суму окремо взятих грошових потоків, розділених на ставку дисконту (4 стовпчик таблиці) за перший, другий і третій роки, тобто:

73,04 + 81,06 + 85,53 = 239,63 тис. дол.

Далі нам потрібно від початкових інвестицій відняти отриману у попередньому розрахунку суму. Ось який вигляд матиме розрахунок:

286,0 – 239,63 = 46,37 тис. дол.

Ну и тепер необхідно суму четвертого грошового потоку, розділену на ставку дисконту (4 стовпчик таблиці, 4 рік) розділити на 12 місяців, тобто:

84,57 / 12 місяців = 7,04 тис. дол. / місяць

В попередньому розрахунку ми розділили суму грошового потоку помісячно і тепер можемо розрахувати, скільки місяців припадає на четвертий рік інвестування:

84,57 / 7,04 = 12 місяців, тобто 1 рік

Звідси робимо висновок, що наш інвестиційний проект окупиться через 3 роки та 12 місяців, що складає 4 роки.

Related Posts