Визначення співвідношення власного капіталу до контрольованого капіталу | Stud-Time.ru

Нам відомо, що головна компанія (вона ж холдинг), вклала кошти в розмірі 130 млн. євро і тепер контролює три свої дочірні підприємства, активи яких відповідно складають:

— 67 млн. євро;

— 75 млн. євро;

— 62 млн. євро.

Ну а ці три дочірні підприємства мають контроль над, так званими, онучатими підприємствами, загальний капітал яких дорівнює 765 млн. євро.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме співвідношення контрольного пакета акцій підприємства до загального капіталу, який контролює дана холдингова компанія.

Розв’язання:

Отже, для того щоб визначити, чому дорівнюватиме співвідношення контрольного пакета акцій компанії, тобто власного капіталу, до контрольованого капіталу необхідно використовувати наступну формулу:

Співвідношення власного капіталу = 130 / (67 + 75 + 62 + 765) = 130 / 969 = 0,1342

Відповідь:

з проведеного розрахунку ми можемо зробити наступний висновок:

на 1 євро капіталу, який був вкладений, доводиться 7,45 євро (= 1 / 0,1342) капіталу, який контролюється холдингом.

Related Posts