Визначення розміру працездатного населення (чисельності трудових ресурсів) країни | Stud-Time.ru

Відомі такі показники щодо населення країни:

працездатне населення складає 102 млн. чоловік, у тому числі:

— непрацюючі інваліди 1-ї, а також 2-ї груп — 1,7 млн. чоловік;

— підліткове населення країни, яке працює — 0,3 млн. чоловік;

— ну і працюючі пенсіонери — 6,3 млн. осіб.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме чисельність трудових ресурсів цієї країни.

Розв’язання:

Думаю, спочатку, нам потрібно дати визначення такого поняття, як трудові ресурси країни. Отже, трудові ресурси країни — це все економічно активне (працездатне) населення держави, тобто та частина населення, яка володіє необхідними фізичними, а також духовними здібностями, які можуть брати участь в трудовій діяльності.

Ну а тепер ми легко можемо переходити до розрахунку чисельності трудових ресурсів даної країни, який проводиться за допомогою такої розрахункової формули:

Працездатне населення країни = Працездатне населення — Непрацюючі інваліди — Працюючі підлітки — Працюючі пенсіонери

звідси, сума складе:

Працездатне населення = 102 — 1,7 — 0,3 — 6,3 = 93,7 млн. чоловік

Related Posts