Визначення рівня безробіття в регіоні, виходячи з даних, наведених в умові | Stud-Time.ru

Необхідно визначити розмір рівня безробіття в країні, якщо відомі такі дані:

трудові ресурси області складають 534 тис. чоловік;

чисельність працездатного населення (економічно активне населення) — 2690 тис. осіб;

чисельність безробітних, зареєстрованих в  центрі зайнятості,   рівна 78 тис. чоловік.

Розв’язання:

Для визначення рівня офіційного безробіття, який був зареєстрований в державі за допомогою створених центрів зайнятості, нам необхідно використовувати розрахункову формулу, яка може бути представлена ​​в наступному вигляді:

Рівень безробіття = Чисельність безробітних / Економічно активне населення

звідси, сума складе:

Рівень безробіття = 78 / 2690 = 0,028 або 2,8%

Related Posts