Визначення ринкової вартості акції деякого акціонерного товариства | Stud-Time.ru

Виходячи з нижчеподаних даних, необхідно провести розрахунок ринкової вартості акції, яка була випущена деяким акціонерним товариством, якщо по ній відомі такі дані:

поточна вартість акції товариства дорівнює 120 дол.;

прибутковість акції становить 20%;

— ну а період вкладення дорівнює 1 рік.

Розв’язання:

Отже, друзі мої, для даного розрахунку нам необхідно використовувати всім відому і дуже просту формулу, яка виглядає наступним чином:

Ринкова вартість акції = Поточна вартість акції / (1 + Прибутковість акції)

звідси:

Ринкова вартість акції = 120 × (1 + 0,20) = 144 дол.

Related Posts