Визначення ринкової прибутковості облігації – це просто | Stud-Time.ru

Відомо, що номінальна вартість облігації становить 2040 євро, поточна ціна облігації дорівнює 2600 євро, також нам вказано, що купонна ставка по облігації рівна 15%.

Необхідно визначити прибутковість облігації, виходячи з даних вище.

Розв’язання:

1. Для того, щоб розрахувати прибутковість облігації нам потрібно використати розрахункову формулу нижченаведеного вигляду:

Поточна прибутковість облігації = (Купонний дохід / Поточна ціна облігації) × 100%

2. Звідси видно, що нам не вистачає одного показника, а саме купонного доходу, так давайте ж його розрахуємо так, як показано трохи нижче:

Купонний дохід по облігації = Номінальна вартість облігації × Купонна ставка облігації

звідси, маємо:

Купонний дохід по облігаціях = 2040 × 15% = 306 євро

ну а кінцевий показник, відповідно, складе:

Поточна прибутковість облігації = (306 / 2600) × 100% = 11,77%

Related Posts