Визначення річної суми амортизації, а також суми амортизаційних відрахувань за допомогою використання методу списання вартості по сумі років корисного використання | Stud-Time.ru

Потрібно визначити річну суму амортизації основних засобів деякого підприємства за допомогою використання методу списання вартості по сумі років корисного використання аналізованого виробничого обладнання, якщо відомі такі дані для проведення запитуваних розрахунків:

вартість основних засобів даного підприємства становить 680 тис. дол.;

строк корисного використання обладнання складає 4 роки.

Розв’язання:

1. Ну що, друзі мої, давайте приступимо до вирішення запропонованого завдання і, насамперед, визначимо суму чисел для терміну використання основних фондів підприємства:

Термін використання основних фондів = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 років

2. Ну а тепер ми переходимо до другого пункту рішення задачі, і я пропоную для наших розрахунків використовувати таку нижченаведену розрахункову формулу:

Амортизаційні відрахування за один рік = Вартість основних засобів — Строк корисного використання устаткування / Термін використання основних фондів

А) сума амортизаційних відрахувань для 1- го року:

Амортизаційні відрахування = 680 × 4 / 10 = 272 тис. дол.

Б) сума амортизаційних відрахувань для 2- го року:

Амортизаційні відрахування = 680 × 3 / 10 = 204 тис. дол.

В) сума амортизаційних відрахувань для 3-го року:

Амортизаційні відрахування = 680 × 2 / 10 = 136 тис. дол.

Г) сума амортизаційних відрахувань для 4-го року:

Амортизаційні відрахування = 680 × 1 / 10 =    68 тис. дол.

Related Posts