Визначення рентабельності продажів аналізованого підприємства | Stud-Time.ru

Потрібно визначити такий важливий показник фінансового стану виробничого підприємства, як рентабельність продажів (за фактичний і попередній період), виходячи з даних, які наведені нижче:

чистий прибуток даного підприємства, відповідно, склав:

А) попередній період — 240 тис. євро;

Б) фактичний період — 278 тис. євро.

виручка від реалізації продукції дорівнює сумі:

А) попередній період — 990 тис. євро;

Б) фактичний період — 1040 тис. євро.

рентабельність продажів не змінилася у фактичному році і, відповідно, становить 0,162.

Розв’язання:

1. Ну що ж, давайте приступимо до вирішення завдання і розрахуємо, чому дорівнюватиме наш запитуваний показник. Робити це будемо, використовуючи таку розрахункову формулу:

А) планове значення:

Рентабельність продажів = Чистий прибуток підприємства попередній період / Виручка від реалізації продукції попередній період

Рентабельність продажів = 240 / 990 = 0,2424

Б) фактичне значення:

Рентабельність продажів = Чистий прибуток підприємства фактичний період / Виручка від реалізації продукції фактичний період

Рентабельність продажів = 278 / 1040 = 0,2673

2. Тепер пропоную додатково визначити, наскільки зміниться рентабельність продажів по відношенню до середньогалузевого значення даного показника:

А) планове значення:

Рентабельність продажів попередній період / Середньогалузева рентабельність продажів = 0,2424 / 0156 — 1 = +0,4963 — спостерігається зростання на 49,63%

Б) фактичне значення:

Рентабельність продажів фактичний період / Середньогалузева рентабельність продажу = 0,2673 / 0156 — 1 = +0,6500 — тобто ми бачимо, що відбулося збільшення на 65,0%. А це означає, що на нашому підприємстві спостерігається підвищення ефективності виробничої і комерційної діяльності. А це не може не радувати!

Related Posts