Визначення процентної ставки за вкладом, початкової суми вкладення, а також простих та складних відсотків | Stud-Time.ru

Отже, відомо, що підприємство поклало гроші на рахунок з періодом нарахування відсотків, котрий дорівнює 3 місяцям. Прогнозується, що місячна інфляція буде знаходитися на рівні 4%.

Необхідно зробити розрахунок і визначити, під яку ставку простого відсотка цьому підприємству потрібно внести грошові кошти, для того, щоб у підсумку реальна прибутковість вкладення дорівнювала 7% річних.

Розв’язання:

1. Перший показник, який нам слід було б розрахувати, це індекс інфляції, який очікується за 3-х місячний період нарахування простих відсотків (3 місяці — це 0,25 року, воно ж ¼ року):

Індекс інфляції = (1 + Очікуваний рівень інфляції) 3

звідси:

Індекс інфляції = (1 + 0,04) 3 = 1,125

Отже, рівень інфляції складе 0,125 (= 1,125 — 1).

2. Знаючи суму першого розрахунку, ми можемо переходити до наступного і останнього нашого визначення. Формула матиме наступний вигляд:

Реальна прибутковість = (Період року, на який припадають 3 місяці × Відсоток реальної прибутковості вкладення + Рівень інфляції з першого розрахунку + Період року, на який припадають 3 місяці × Відсоток реальної прибутковості вкладення × Рівень інфляції з першого розрахунку) / Період року, на який припадають 3 місяці

звідси:

Реальна дохідність = (0,25 × 0,07 + 0,125 + 0,25 × 0,07 × 0,125) / 0,25 = (0,0175 + 0,125 + 0,0022) / 0,25 = 0,579 або 57,9 %

Related Posts