Визначення прибутку від реалізації, рентабельності продажів, виручки від реалізації, собівартості товарної продукції поетапно і по пунктах. А також визначення доцільності впровадження нової системи маркетингу та логістики | Stud-Time.ru

Нам відомо, що витрати, пов’язані зі створенням і впровадженням нової системи маркетингу та логістики на виробничому підприємстві, складають 2400 тис. дол. За рахунок даного оновлення відсоток продажів товарної продукції на ринку країни зріс на 22%. Також в умові зазначено, що базовий рівень продажів даного підприємства становить 58 млн. дол. Ще дана собівартість реалізованої продукції, сума якої дорівнює 44 млн. дол. Обсяги продажів товарної продукції підприємством впали, внаслідок чого, собівартість одиниці продукції знизилася на 4,1%.

Необхідно визначити, чи доцільно впроваджувати цю нову систему маркетингу.

Розв’язання:

1. Насамперед нам необхідно розрахувати показник базового прибутку, який отримає аналізоване підприємство, і для цього нам необхідно використати формулу, яка приведена нижче:

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації — Собівартість реалізованої продукції

Прибуток від реалізації = 58000 — 44000 = 14000 тис. дол.

2. Тепер же нам потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме базова рентабельність продажів підприємства. Це зробити дуже просто, знаючи, яку формулу використовувати:

Рентабельність продажів = Прибуток від реалізації × 100 / Виручка від реалізації

Рентабельність продажів = 14000 × 100/58000 = 24,14%

3. Ну а тепер, попередньо розрахувавши всі необхідні нам показники, давайте перейдемо до визначення такого показника як виручка підприємства після того, як витрати на нову систему маркетингу та логістики збільшилися на 22%. Це робиться так:

Виручка від реалізації після впровадження системи = Виручка від реалізації продукції до впровадження системи × 1 + Відсоток продажів товарної продукції

Виручка від реалізації після впровадження системи = 58000 × 1 + 0,22 = 70760 тис. дол.

4. Рухаємося далі і бачимо, що нам належить зробити наступний розрахунок собівартості товарної продукції. З умови задачі нам відомо, що за рахунок зростання обсягу продажів на ринку собівартість 1 товарної продукції впала на 4,1%. Отже, наш розрахунок буде мати наступний вигляд:

Собівартість товарної продукції = Собівартість реалізованої продукції × 1 + Відсоток продажів товарної продукції × (1 — Відсоток зниження собівартості одиниці продукції з умови / 100)

Собівартість товарної продукції = 44000 × 1,22 × (1 — 4,1 / 100) = 51479,12 тис. дол.

5. Тепер я пропоную визначити, чому дорівнює собівартість товарної продукції, якщо врахувати всі витрати на впровадження на підприємстві нової системи маркетингу і логістики:

Собівартість товарної продукції з урахуванням витрат на систему = Собівартість товарної продукції + Витрати на впровадження системи маркетингу та логістики

Собівартість товарної продукції з урахуванням витрат на систему = 51479,12 + 1200 = 53879,12 тис. дол.

6. Ну а наш наступний показник прибутку — це проектний прибуток виробничого підприємства, яка визначаться за допомогою застосування такої формули:

Проектний прибуток = Виручка від реалізації після впровадження системи — Собівартість товарної продукції з урахуванням витрат на систему

Проектний прибуток = 70760 — 53879,12 = 16880,88 тис. дол.

7. Ось ми з вами і підібралися до фінішу. На даному етапі нам необхідно визначити показник рентабельності і все. Робимо це так, як показано трохи нижче:

Рентабельність продажу = Проектний прибуток × 100 / Виручка від реалізації після впровадження системи

Рентабельність продажів = 16880,88 × 100 / 70760 = 23,86%

Тепер робимо закономірний висновок: рентабельність продажів товарної продукції після того, як підприємство придбає і впровадить систему маркетингу та логістики, знизиться з 24,14% до 23,86%. Тому цілком зрозуміло, що дане впровадження — не доцільне.

Related Posts