Визначення прибутку від реалізації продукції, прибутку підприємства, виробничої собівартості, обсягу випуску продукції, а також обсягу реалізації продукції, за допомогою використання методу прямого рахунку | Stud-Time.ru

Вказано, що деяке виробниче підприємство планує, що обсяг випуску продукції в майбутньому періоді складе 42 тис. одиниць. При цьому нам відомо, що оптова ціна за одиницю товарної продукції, дорівнюватиме 24 дол. Також зазначено, що виробнича собівартість цієї продукції за минулий рік склала 14 дол за одиницю продукції. Ще планується деяке зниження виробничої собівартості товарної продукції, яку випускає дане підприємство, а саме на 6%. Ну а витрати на реалізацію продукції складуть 4% від загальної вартості товарної продукції, яка реалізується по виробничій собівартості. Залишок готової продукції на складі підприємства становить:

— на початок запланованого періоду — 2700 одиниць товарної продукції;

— на кінець запланованого періоду — 1100 одиниць продукції.

Потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме прибуток підприємства (прибуток від реалізації продукції) в запланованому періоді, виходячи з тих даних, які наведені вище. Для проведення розрахунку потрібно використовувати метод прямого рахунку.

Розв’язання:

1. Отже, друзі мої, насамперед нам необхідно визначити, чому дорівнюватиме залишок готової продукції на складі нашого підприємства в грошовому вираженні. Слід пам’ятати, що розрахунок потрібно проводити з урахуванням того, що ця товарна продукція була виготовлена підприємством у попередньому періоді, а реалізація її буде відбуватися в запланованому періоді. Отже, для розрахунку ми будемо використовувати наступну формулу (при використанні виробничої собівартості):

Залишок готової продукції на початок періоду = Обсяг готової продукції на початок періоду × Виробнича собівартість одиниці продукції

звідси:

Залишок готової продукції на початок періоду = 2700 × 14 = 37800 дол.

2. Тепер давайте розрахуємо, скільки складе сума виробничої собівартості товарної продукції в запланованому періоді, якщо нам відомо, що повинно відбутися її зниження на 6%. Для цього використовуємо формулу, яка приведена нижче:

Виробнича собівартість запланований період = Виробнича собівартість × (100 — Відсоток зниження виробничої собівартості) / 100

звідси:

Виробнича собівартість запланований період = 14 × (100 — 6) / 100 = 13,16 дол.

3. Ну а тепер давайте приступимо до наступного розрахунку, який будемо проводити за допомогою використання такої формули (знову-таки використовуємо в розрахунку виробничу собівартість одиниці товарної продукції, тільки після її зниження в запланованому періоді):

Обсяг товарної продукції запланований період = Виробнича собівартість запланований період × Обсяг випуску продукції

відповідно сума буде такою:

Обсяг товарної продукції запланований період = 13,16 × 42 000 = 552 720 дол.

4. Далі аналогічно нашому першому розрахунку давайте визначимо, чому дорівнюватиме залишок готової продукції на складі підприємства, яка відвантажується в кінці запланованого періоду за виробничою собівартістю (після зниження на 6%). Товар, як і раніше, виготовлений в попередньому періоді:

Залишок готової продукції на кінець періоду = Виробнича собівартість запланований період × Обсяг готової продукції на кінець періоду

звідси:

Залишок готової продукції на кінець періоду = 13,16 × 1100 = 14476 дол.

5. Йдемо далі, і тепер у нас за планом — розрахунок обсягу реалізації товарної продукції підприємства за виробничою собівартістю (даний показник відноситься до запланованого періоду). Формула буде мати такий вигляд:

Обсяг реалізації продукції = Залишок готової продукції на початок періоду + Обсяг товарної продукції запланований період — Залишок готової продукції на кінець періоду

Обсяг реалізації продукції = 37800 + 552 720 — 14 476 = 576 044 дол.

6. Рухаємося далі, і визначаємо необхідний нам на даний момент показник, такий як обсяг реалізації продукції (в розрахунку застосовується повна собівартість продукції). Пам’ятайте, що у нас за умовою завдання, витрати на реалізацію товарної продукції складають 4% від загального обсягу реалізації, отже:

Вартість продукції по повній собівартості = Обсяг реалізації продукції + Обсяг реалізації продукції × Витрати на реалізацію продукції відсоток / 100

звідси:

Вартість продукції по повній собівартості = 576 044 + 576 044 × 4 / 100 = 576 044 + 23041,76 = 599085,76 дол.

7. На цьому кроці нам потрібно провести ще кілька простих розрахунків, які пов’язані з обсягом реалізованої продукції. Отже, почнемо:

А) перший випадок — натуральні одиниці:

Обсяг реалізованої продукції натуральні одиниці = Залишок готової продукції на початок періоду (одиниці) + Обсяг випуску продукції — Залишок готової продукції на кінець періоду (одиниці)

Обсяг реалізованої продукції натуральні одиниці = 2700 + 42000 – 1100 = 43600 одиниць

Б) другий випадок — оптові ціни реалізованої продукції:

Обсяг реалізованої продукції оптові ціни = Оптова ціна одиниці продукції × Обсяг реалізованої продукції натуральні одиниці

Обсяг реалізованої продукції оптові ціни = 24 × 43 600 = 1046400 дол.

8. Ура, ми нарешті виконали всі кроки, які нам були необхідні для розрахунку нашого останнього показника. І тепер завершуємо рішення нашої задачі дуже простим розрахунком, а саме:

Прибуток підприємства в запланованому періоді = Обсяг реалізованої продукції оптові ціни — Вартість продукції по повній собівартості

Прибуток підприємства в запланованому періоді = 1046400 — 599085,76 = 447314,24 дол.

Related Posts