Визначення прибутку підприємства, а також розрахунок таких показників, як обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, виручка від реалізації і собівартість продукції підприємства | Stud-Time.ru

На підставі даних, які наведені нижче, треба провести розрахунок такого показника, як запланований прибуток підприємства (ну а для розрахунку потрібно використовувати метод прямого рахунку):

комерційні витрати складають 20% від виробничої собівартості виробленого товару;

обсяг виробництва продукції, запланований підприємством — 260 тисяч штук;

залишки нереалізованої продукції на складі товарного підприємства:

— на початок звітного періоду становили 8 тис. штук

— на кінець звітного року дорівнювали 4 тис. штук

виробнича собівартість одиниці продукції складає 1420 дол.;

відпускна ціна одиниці продукції рівна сумі в 1790 дол.

Розв’язання:

1. Пропоную почати роботу і на даному етапі вирішення нашої задачі визначити наступний показник:

Обсяг випуску продукції натуральні одиниці = Залишки нереалізованої продукції початок року + Обсяг виробництва продукції за планом — Залишки нереалізованої продукції кінець року

підставимо числа і отримаємо суму:

Обсяг випуску продукції натуральні одиниці = 8 + 260 — 4 = 264 тис. штук

2. Продовжуючи хід рішення, ми просто зобов’язані приділити увагу показнику, наведеному нижче:

Виручка від реалізації продукції = Обсяг випуску натуральні одиниці × Ціна одиниці продукції

рахуємо і отримуємо таку величину:

Виручка від реалізації товарної продукції = 264 × 1790 = 472 560 тис. дол.

3. Ну а собівартість виробленої підприємством товарної продукції складе нижченаведену величину:

Собівартість продукції підприємства = Обсяг випуску продукції натуральні одиниці × Собівартість одиниці продукції × (100% + Комерційні витрати) / 100%

беремо калькулятори, і підраховуємо:

Собівартість продукції підприємства = 264 × 1420 × 1,2 = 449 856 тис. дол.

4. Закінчуємо нашу задачу, ну і на останньому кроці розраховуємо фінальний показник, яким є запланований прибуток виробничого підприємства. Розрахунок приймає наступний вигляд:

Прибуток підприємства = 472 560 — 472 560 × 18 / 118 — (472 560 — 472 560 × 18 / 118) × 0,01 — 449 856 = 472 560 — 72 085,42 — 4004,75 — 449 856 = -53386,17 тис. дол. — тобто ми отримали збиток

Друзі, хочу щоб ви помітили наступний факт (це обов’язково — увага!):

18 / 118 — податок на додану вартість (включається у ціну товару)

Related Posts