Визначення прибутку підприємства, а також оптової ціни продукції деякої збутової організації | Stud-Time.ru

Наведені деякі дані, що характеризують виробниче підприємства, виходячи з яких, необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме оптова ціна товарної продукції на збутовій організації:

собівартість одиниці продукції, що випускається підприємством — 32 дол.;

прибуток підприємства та його витрати на реалізацію — 18 тис. дол.;

оптова ціна одиниці продукції підприємства складає 48 дол.;

річний обсяг виробництва продукції — 7,2 тис. штук;

ставка податку на додану вартість рівна 18%.

Розв’язання:

1. На першому кроці я пропоную розрахувати, чому дорівнюватиме прибуток і витрати збутової організації (виробничого підприємства), які припадають на одиницю товарної продукції:

Прибуток підприємства та витрати на 1-цю продукції = Прибуток і витрати підприємства вся реалізація / Річний обсяг виробництва продукції

отже, сума складе:

Прибуток підприємства та витрати на 1-цю продукції = 18000 / 7200 = 2,5 дол.

2. Ну а оптова ціна цієї товарної продукції збутової організації, в свою чергу, складе величину:

Оптова ціна продукції = (Оптова ціна одиниці продукції + Прибуток і витрати підприємства на 1-цю продукції) × Ставка ПДВ / 100%

звідси, отримуємо:

Оптова ціна продукції = (48 + 2,5) × 18 / 100 = 50,5 × 18 / 100 = 9,09 дол.

Related Posts