Визначення прибутку підприємства, а саме прибутку від реалізації продукції за наведеними даними | Stud-Time.ru

На підставі нижчеподаних даних, нам потрібно визначити, чому дорівнюватиме такий показник по підприємству, як запланований прибуток від реалізації продукції (метод прямого рахунку):

залишки нереалізованої продукції (початок планового року) — 60 тис. шт.;

план виробництва продукції на звітний період складає 900 тис. шт.;

залишки нереалізованої продукції (кінець року) — 12 тис. шт.;

відпускна ціна одиниці продукції рівна сумі в 940 дол.;

собівартість одиниці продукції дорівнює 720 дол.

Розв’язання:

1. А на першому етапі ми повинні визначити, чому дорівнюватиме загальний обсяг випуску продукції:

Обсяг випуску продукції натуральні одиниці = Залишки нереалізованої продукції початок періоду + Обсяг випуску продукції — Залишки нереалізованої продукції кінець періоду

отже, ми отримаємо суму:

Обсяг випуску продукції натуральні одиниці = (60 000 + 900 000 — 12 000) = 948 000 штук

2. Далі за планом у нас знаходиться розрахунок прибутку виробничого підприємства від реалізації одиниці товарної продукції. А формула для розрахунку цього показника показана трохи нижче:

Прибуток на одиницю продукції = 940 — 940 × 18 / 118 — (940 — 940 × 18 / 118) × 0,01 — 720

Прибуток від реалізації одиниці продукції = 940 — 143,39 — 7,97 — 720 = 68,64 дол.

Друзі, хочу щоб ви звернули увагу на наступний факт (це обов’язково — увага!):

18 / 118 — податок на додану вартість (включається у вартість товару)

3. Перейдемо до останнього розрахунку — він покаже нам суму запланованого прибутку підприємства:

Прибуток від реалізації = Прибуток на одиницю продукції × Обсяг випуску натуральні одиниці

величина даного показника складе:

Прибуток підприємства від реалізації продукції = 68,64 × 948 000 = 65 070,72 тис. дол.

Напишем вам уникальное на 100% сочинение на заданную тему Пишем мы сами. Задание выполним в течение 2 дней. Стоимость: 500 рублей Оставьте комментарий, используя форму ниже, и мы с вами свяжемся.

Related Posts